BRANDVEILIGHEID

Brandveilige oplossingen voor brandbeheersing en vluchten

Zorgcentrum Siloam Hoogvliet

72 eenheden Catharina Gasthuis Brielle

Hoeksteen Rotterdam

Te Hoogerbrugge 4 Rotterdam

4 lokaties Hogeschool Rotterdam

Er is een steeds groter wordende voorraad bestaande gebouwen die niet aan actuele veiligheidseisen voldoet. Dit komt onder meer door het sterke accent op veiligheid in onze maatschappij; de strenge wordende regelgeving; door ouderdom; of doordat indertijd niet conform de regels is gewerkt.

Marge is gespecialiseerd in advisering op dit onderwerp. Marge is dan ook op de hoogte van de meest actuele regelgeving. Vraag ons uw situatie te beoordelen. Op basis hiervan kan Marge na inspectie een brandveiligheidsanalyse van de bouwkundige situatie maken.

Marge adviseert ten aanzien van oplossingen op een pragmatische wijze. Hierbij worden meteen de kosten van mogelijke ingrepen inzichtelijk. In overleg met u komen we tot de meest optimale ingreep. Marge werkt deze bouwkundig en vergunningtechnisch uit, en dienen deze in. Hierna kan, eventueel via aanbesteding, het verbeterplan worden uitgevoerd. Marge kan voor u de uitvoering begeleiden en daarin de kwaliteit bewaken.