Korte interne lijnen en continuïteit in contactpersonen vormen de basis voor een efficiënt ontwerpproces. Met de architect als (eind)verantwoordelijke wordt elk project door een vaste groep medewerkers verzorgd. U Dit geldt vanaf het allereerste contact tot en met de oplevering.

Wij benaderen projecten als één geheel waarbij wij de volledige coördinatie tussen alle adviseurs en andere betrokkenen verzorgen gedurende het hele proces; van Programma van Eisen tot en met oplevering.

Alle architectenwerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Tekenwerk van Voorlopig Ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen, bestekken, begrotingen en bouwfysicaberekeningen worden met een vaste groep medewerkers verzorgd. Hierdoor is een optimale afstemming mogelijk tussen het ontwerp en de uitwerking daarvan en blijven de bouwkosten gedurende het gehele ontwerpproces beheersbaar. Daarnaast wordt zo de bouwtechnische en de esthetische kwaliteit het best gegarandeerd.

In de uitvoeringsfase verzorgen wij de directievoering en het bouwtoezicht, opdat ook in deze fase de kwaliteit en kostenbeheersing gegarandeerd is.

Naast ons vaste tekensysteem Arkey werken wij nieuwbouwprojecten uit in Adomi en Revit. Deze programma’s stellen ons in staat om samen te werken in- en aan een 3D model of een Bouw Informatie Model. Op basis van het gewenste BIM protocol kan zo optimaal met de opdrachtgever en de betrokken bouwpartners worden gecommuniceerd en synchroon ontworpen.