Marge architecten heeft in haar bijna 40-jarig bestaan ruime ervaring opgebouwd met het ontwerpen en realiseren van woningbouwprojecten, in omvang variërend van 1 tot 500 woningen. Het accent ligt hierbij op projectmatige nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen-

complexen veelal in combinatie met voorzieningen en parkeergarage. Een belangrijke plaats wordt ingenomen door woningen met een levensloop bestendig karakter, seniorenwoningen en projecten waarin een relatie gelegd wordt tussen wonen en zorg.